Regler og vilkår

VERSJON 1.0

Disse oppdaterte regler og vilkår gjelder fra 9. september, 2021.

Alle tidligere versjoner av regler og vilkår er erstattet av denne versjonen.

Reglene og vilkårene nedenfor (“vilkår”), beskriver avtalen (alle vilkår referert til som “avtalen”) mellom deg og Nettcasinoernorge.com (“selskapet”). Du og selskapet skal heretter bli referert til som “partene”, og individuelt som en “part”.

PARTENE ER HERVED ENIG OM FØLGENDE:

 • Maren Folden
 • Oppdatert: september 11, 2023

 • Oppdatert: september 11, 2023

  Gå til

  1. VILKÅR FOR NETTSTEDET

  1. VILKÅR FOR NETTSTEDET

  1.1 Disse vilkårene, som kan bli endret når som helst fra tid til annen, i samsvar med klausul 1.2, er en bindende avtale og regulerer forholdet mellom partene. Partene anerkjenner og er heretter enige om at betingelsene i avtalen utgjør hele avtalen mellom partene, og at alle eventuelle motstridende vilkår, forhandlinger, erklæringer og bestemmelser i noen som helst form mellom partene vil ikke bli ansett som en endring eller modifisering av avtalen. Det er uttrykkelig enighet mellom partene at avtalen erstatter og opphever vilkårene for alle eventuelle kontrakter, uansett form, som har blitt inngått mellom deg og selskapet, og at vilkårene inkludert i en slik kontrakt ikke vil (i) gjelde for noen av tjenestene som leveres av selskapet, eller (ii) på noen måte endre, revidere, supplere eller på annen måte påvirke vilkårene og reglene i avtalen.

  1.2 Ved å besøke og bruke dette nettstedet, godtar du å bli bundet av den nyeste versjonen av disse vilkårene, som kan bli endret av selskapet fra tid til annen ved å lage oppdaterte versjoner som er tilgjengelige på Nettcasinoernorge.com under seksjonen “regler og vilkår”. Du er selv ansvarlig for å forsikre at du er kjent med den nyeste versjonen av vilkårene, og at du sjekker disse vilkårene regelmessig. Når du fortsetter å bruke nettstedet etter at en ny versjon av vilkårene har blitt publisert, anses det som at du uttrykkelig aksepterer å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

  2. DINE FORPLIKTELSER

  2. DINE FORPLIKTELSER

  2.1 Online casinoer oppført på vårt nettsted vil sannsynligvis endre sine kampanjer, regler og forskrifter på jevnlig basis. Individuelle online casinoer kan, og vil ofte, kansellere en kampanje uten forvarsel. Det er ditt eget ansvar å sjekke og forstå reglene og restriksjonene på casinoets eget nettsted før du spiller på det aktuelle nettstedet.

  2.2 Du forstår og godtar at det er din plikt å følge med på oppdaterte lover i ditt område før du spiller på et online casino. Online gambling må være lovlig i landet du befinner deg i, og du må være over lovlig lavalder (myndig) for å bruke dette nettstedet, og for å delta i pengespill og betale gjeldene skatter eller avgifter i landet du befinner deg i.

  2.3 Ved å bruke dette nettstedet, er du enig i at du ikke skal: (1) dele innhold eller oppføre deg på en måte som: kan (a) tolkes som ulovlig, truende, skadelig, fornærmende, forfølgende, kranglete, ærekrenkende, misbrukende, vulgær, hatefull, uanstendig, støtende, rasistisk, etnisk eller på annen måte objektivt, pornografisk, (b) designet for å forstyrre eller på andre måter blande seg i operasjonen av dette nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys, (c) infisert med et virus eller annen datakode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, ødelegge eller limitere funksjonaliteten til en datamaskins programvare eller maskinvare, (d) som gir opphav til et sivilt eller strafferettslig ansvar, eller er i strid med en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov; (2) utgi seg for å være en annen person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, en som representerer selskapet, forumleder, eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, forfalske eller på annen måte prøve å skjule eller feilrepresentere opprinnelsen til noe som helst innhold levert av deg; (3) samle inn eller innhente data om andre brukere av dette nettstedet; (4) gi tilgang til eller selv bruke dette nettstedet med hensikt om å levere innhold eller tjenester på en kommersiell måte, eller på noen måte som vil involvere søppelpost, spam, kjedebrev, pyramidespill (pyramid schemes), eller andre former for uautorisert reklame, uten selskapets skriftlige samtykke på forhånd; og (5) dele innhold som kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar for direktører, offiserer, ansatte, agenter, kontraktører, annonsører eller partene av/til selskapet, eller dets tilknyttede selskaper, eller som kan utgjøre eller anses å utgjøre et brudd på enhver lokal, nasjonal, eller internasjonal lov, inkludert, men ikke begrenset til, lover som er knyttet til opphavsrett, varemerker, patenter eller forretningshemmeligheter.

  2.4 Du samtykker til å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, bytte, videreselge eller utnytte noen del eller deler av dette nettstedet til kommersielle formål, inkludert tilgang til, og bruk av dette nettstedet.

  3. TREDJEPARTS NETTSTEDER

  3. TREDJEPARTS NETTSTEDER

  3.1 Selskapet tilbyr lenker til eksterne nettsteder og ressurser, som for eksempel online casinoer. Selskapet har ingen kontroll over disse eksterne nettstedene og ressursene, og verken støtter eller er ansvarlig for innhold, reklame, produkter, eller annet materiale som er tilgjengelig hos slike nettsteder eller ressurser. Du godtar at du vil være underlagt alle regler som gjelder for disse nettstedene, og du vil ikke holde selskapet ansvarlig for eventuelle tap eller skade forårsaket av, eller påstått forårsaket av, eller som oppstår i forbindelse med bruk av slikt tilgjengelig innhold, på slike nettsteder eller ressurser.

  4. SELSKAPETS RETTIGHETER

  4. SELSKAPETS RETTIGHETER

  4.1 Selskapet forbeholder seg alle sine rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, til alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, samt alle andre eiendomsrettigheter som selskapet måtte ha for dette nettstedet, dets innhold, og varene og tjenestene som kan bli tilbudt. Bruk av selskapets rettigheter og eiendom krever selskapets skriftlige samtykke på forhånd. Ved å gjøre dette nettstedet og dets tjenester tilgjengelige for deg, gir ikke selskapet deg underforståtte eller uttrykte lisenser eller rettigheter, og du har ingen rett til å bruke dette nettstedet eller dets tjenester til kommersielle formål uten selskapets skriftlige samtykke på forhånd.

  5. ANSVARSFRASKRIVELSE

  5. ANSVARSFRASKRIVELSE

  5.1 Selskapet er ikke selv en online casino-operatør, eller en leverandør av online casino eller gambling. Vi annonserer og anmelder utvalgte casino-nettsteder kun for reklame- og informasjonsformål.

  5.2 Selskapet GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG ANGÅENDE (A) NØYAKTIGHETEN, VALUTAEN, PÅLITELIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOEN INFORMASJON, TEXT, GRAFIKK, LENKER ELLER ANDRE TING PÅ DETTE NETTSTEDET; (B) SALGBARHETEN, EGNETHETEN FOR BRUK, TITTEL OG/ELLER IKKE-KRENKELSE AV NOEN ELLER ALLE PRODUKTER ELLER KAMPANJER SOM TILBYS AV TREDJEPARTER; ELLER (C) DATAVIRUS, BUGS, FEIL ELLER DEFEKTER I PROGRAMVARE ELLER TJENESTER SOM LEVERES AV OSS SELV ELLER TREDJEPARTER SOM FORÅRSAKER SKADE PÅ DIN MASKIN/ENHET ELLER ANNEN PERSONLIG EIENDOM. ALL INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET BLIR TILBUDT «SOM DET ER» OG ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG.

  5.3 VED Å BESØKE VÅRT NETTSTED OG ONLINE CASINOENE SOM ER OPPFØRT DER, BEKREFTER DU AT DU FORSTÅR AT DET ER MULIG Å TAPE NOE AV, ELLER ALLE, PENGENE SOM BLIR INNSATT OG SPILT MED PÅ DISSE ONLINE CASINOENE, OG AT DU IKKE KAN ELLER VIL HOLDE selskapet ANSVARLIG FOR SLIKE EVENTUELLE TAP. ALLE TAP SOM INNTREFFER SOM EN FØLGE AV AT DU SPILTE PÅ ONLINE CASINOER OPPFØRT HOS SELSKAPET ER IKKE SELSKAPETS ANSVAR, OG HELLER IKKE SELSKAPETS TILKNYTTEDE SAMARBEIDSPARTNERE, BEDRIFTER, KONTRAKTØRER ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIGE.

  6. ANSVAR- OG ERSTATNINGSBEGRENSNING

  6. ANSVAR- OG ERSTATNINGSBEGRENSNING

  6.1 DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT SELSKAPET IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESSKADER ELLER EKSEMPELSKADER; DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR PENGETAP, TAP AV VERDIER, VELVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV HVIS SELSKAPET HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM ET RESULTAT AV, ELLER SOM STEMMER UT FRA (I) BRUKEN AV ELLER MANGEL AV MULIGHETEN TIL Å BRUKE ALLE TJENESTER UNDER DETTE NETTSTEDET, (II) KOSTNADEN AV Å SKAFFE ERSTATNINGSVARER OG/ELLER TJENESTER SOM ET RESULTAT AV ENHVER TRANSAKSJON INNGÅTT GJENNOM DETTE NETTSTEDET, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE DATAOVERFØRINGER, (IV) ERKLÆRINGER FRA EN TREDJEPART ELLER HANDLINGER FRA ENHVER TREDJEPART SOM BRUKER DETTE NETTSTEDET, ELLER (V) ENHVER ANNEN EVENTUELL SAK KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET.

  6.2 Du godtar å holde selskapets og dets tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, agenter, ansatte og partnere skadesløse fra ethvert krav, inkludert rimelige advokathonorarer, utført av en tredjepart som følge av, eller på grunn av, din oppførsel, dine handlinger, dine bidrag av innhold, dine brudd på disse vilkårene, eller dine brudd på andres rettigheter.

  7. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

  7. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

  7.1 Selskapet (eller andre relevante medlemmer av dets gruppe) er og skal forbli eieren av alle intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, varemerker, designrettigheter, moralske rettigheter, domenenavn, samt konfidensiell informasjon og alle liknende rettigheter (enten registrert eller uregistrert).

  8. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

  8. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

  8.1 Avtalen styres av og skal tolkes i samsvar med lovene på Malta.

  8.2 I tilfelle det oppstår en tvist, kontrovers eller krav på grunn av, eller relatert til avtalen, eller brudd, tolkning, oppsigelse eller gyldigheten av denne, er partene enige om å henvise en slik tvist, kontrovers eller krav til voldgift til Malta Arbitration Center (“MAC”). Voldgiften skal finne sted i henhold til «Rules of Arbitration», som er etablert under «Malta Arbitration Act» (kapittel 387 i the Laws of Malta), som er gjeldende på det tidspunktet tvisten ble henvist dit. Voldgiften skal finne sted på Malta. Det skal være en enkelt voldgiftsdommer oppnevnt i fellesskap av begge partene, eller ved manglende enighet om voldgiftsdommeren, skal det være tre voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med de nevnte vilkårene. Voldgiften skal avholdes i henhold til lovene på Malta, både når det kommer til prosedyre, så vel som i forhold til materielle saker. Språket som vil bli brukt i disse forhandlingene vil være engelsk. Partene er enige om at dommernes avgjørelser vil være det eneste og eksklusive rettsmiddelet mellom dem angående eventuelle krav, motkrav eller andre problemer som stammer fra avtalen, og avgjørelsen vil være endelig og bindende.

  9. DATABESKYTTELSE

  9. DATABESKYTTELSE

  9.1 Reguleringen (EU) 2016/679 til det europeiske parlamentet og rådet, datert 27. april 2016, om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandlingen av personlige data og om fri flyt av slik data (“GDPR”), sammen med eventuelle gjeldende lokale databeskyttelseslover, som gjelder i det aktuelle tidsrommet, gjelder for behandlingen av begge partenes personlige data og personopplysninger i forbindelse med avtalen.

  9.2 Selskapets personvernserklæring kan ses her: nettcasinoernorge.com/personvernpolicy

  10. DIVERSE

  10. DIVERSE

  10.1 Mangel på samtykke fra en part, eller fraskrivelse av, et brudd av den andre, enten det er eksplisitt eller underforstått, skal utgjøre et samtykke til eller fraskrivelse av, eller grunn for ethvert annet eller etterfølgende brudd, med mindre et slikt frafall eller samtykke er skriftlig og signert av parten som påstod å ha gitt avkall på eller samtykket. Hvis ikke annet er angitt her, skal ingen regel eller bestemmelse nevnt her bli ansett som frafalt, og ingen brudd unnskyldes, med mindre en skriftlig melding har blitt gitt om dette.

  10.2 Avtalen kan bare brukes av, og vises til av, partene som er en del av avtalen. Ingen annen person vil ha rettigheter til å håndheve noen av deres vilkår og bestemmelser.

  10.3 Selskapet kan overdra enhver av sine oppgaver eller forpliktelser til ethvert annet selskapet innenfor selskapets gruppe, og kan bruke uavhengige kontraktører for å hjelpe til med tjenestene som er tilgjengelige for deg.

  10.4 Hvis en bestemmelse i avtalen blir ansett av en domstol ellet annet administrativt organ med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig, ikke bindende, eller ikke håndhevbar (enten helt eller delvis), vil de andre bestemmelsene i denne avtalen forbli i full kraft og effekt. Den ugyldige, ulovlige, ikke bindende eller håndhevbare bestemmelsen (eller deler av bestemmelsen) vil anses å gjelde med så få endringer som er nødvendig, tatt i betraktning av innholdet og formålet med avtalen, for at en slik bestemmelse skal være gyldig, lovlig, bindende og håndhevbar, og for å oppnå den tilsiktede økonomiske effekten av den opprinnelige bestemmelsen (eller delvis) i størst mulig grad.

  Maren Folden

  "Maren Folden er en kjent norsk skribent som fokuserer på nettcasinoanmeldelser og anbefalinger. Hennes nøyaktige og grundige tilnærming hjelper spillere med å finne pålitelige og underholdende spillplattformer. Marens artikler gir dybdeinformasjon om ulike kasinoer, spill, bonuser og betalingsmetoder . Hennes ekspertise og entusiasme for nettcasino hjelper norske spillere nyte trygge og hyggelige spillopplevelser. Maren har også som mål å fremme ansvarlig spilling og veilede spillere mot pålitelige spillsider."