Personvernerklæring

Versjon 1.0

Gjelder fra: 9. september, 2021

 • Trude Backe
 • Oppdatert: september 11, 2023

 • Oppdatert: september 11, 2023

  Gå til

  Introduksjon

  Introduksjon

  Nettcasinoernorge.com (“selskapet”, “vi”, “oss”, eller “vår”) er forpliktet til å beskytte din personlige data og din rett til personvern. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående våre retningslinjer, eller vår praksis med hensyn til din personlige informasjon, vennligst kontakt oss på info[at]nettcasinoernorge.com.

  Når du besøker nettstedet vårt, nettcasinoernorge.com, og bruker våre tjenester, stoler du på oss med dine personlige data. Vi tar ditt personvern svært alvorlig. I denne personvernerklæringen beskriver vi hva det innebærer. Målet vårt er å forklare, etter beste og klareste evne, hva slags informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvilke rettigheter du har i forhold til det. Vi håper du setter av litt tid til å lese gjennom erklæringen nøye, da den er viktig. Hvis det skulle være vilkår i denne erklæringen som du ikke er enig i, ber vi deg om å unngå å bruke nettstedet og våre tjenester.

  Denne personversnerklæringen gjelder for all informasjon som samles inn gjennom vår nettside og mobilapplikasjoner (“Apper“), og/eller alle relaterte tjenester, salg, markedsføring eller arrangementer (vi refererer til dem samlet i denne erklæringen som “nettstedene“).

  Vennligst les denne personvernerklæringen nøye, da den vil hjelpe deg til å ta informerte avgjørelser angående deling av dine personlige data med oss.

  Hvilken informasjon samler vi inn?

  Hvilken informasjon samler vi inn?

  Vi samler ikke aktivt inn personlig informasjon. All personlig data vi behandler vil kun være informasjon som du frivillig gir oss, når du kontakter oss direkte gjennom nettstedene eller appene.

  Automatisk innsamling av informasjon

  Automatisk innsamling av informasjon

  Vi samler automatisk inn visse data når du besøker, bruker, navigerer rundt på våre nettsteder. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navnet ditt eller kontaktinformasjonen din), men kan inkludere informasjon om enhet og bruk, sånn som din IP-adresse, nettleser og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanse, henvisningslenker, enhetsnavn, land, plassering, samt informasjon om hvordan og når du bruker våre nettsteder og annen teknisk informasjon. Disse dataene er primært nødvendige for å opprettholde sikkerheten og driften av nettstedene våre, og for våre interne analyser og rapporteringsformål. Som mange bedrifter, samler vi også inn data gjennom informasjonskapsler og liknende teknologi. Du kan finne ut mer om dette i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

  Hvordan bruker vi dine data?

  Hvordan bruker vi dine data?

  Vi bruker informasjon samlet inn gjennom informasjonskapsler (se Retningslinjer for informasjonskapsler), for å spore innkommende og utgående trafikkflyt til og fra andre nettsteder. Vi bruker ikke kapslene for å forsøke å koble dem til enkeltpersoner og dermed gjøre informasjonen personlig identifiserbar.

  Vil dine data bli delt med noen?

  Vil dine data bli delt med noen?

  Vi deler og avslører personopplysningene dine kun med ditt samtykke, i følgende situasjoner:

  • Overholdelse av lover. Vi kan avsløre dine personopplysninger der vi er juridisk pålagt å gjøre det for å overholde gjeldende lov, forespørsler fra myndighetene, en rettsak, rettskjennelse eller juridisk prosess.
  • Vitale interesser og juridiske rettigheter. Vi kan avsløre dine personopplysninger der vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående potensielle brudd på retningslinjene våre, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person og ulovlige aktiviteter, eller som bevis i rettsaker som vi er involvert i.
  • Med ditt samtykke. Vi kan utlevere eller bruke dine personopplysninger for ethvert annet formål som du samtykker til.

  Bruker vi informasjonskapsler og andre sporingsteknologier?

  Bruker vi informasjonskapsler og andre sporingsteknologier?

  Vi bruker informasjonskapsler for å få tilgang til eller lagre data. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan nekte visse av dem er angitt i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

  Blir dine data overført utenfor EØS?

  Blir dine data overført utenfor EØS?

  Våre servere er plassert i europeiske datasentre. Hvis du bruker nettstedene våre mens du befinner deg utenfor Europa, vær oppmerksom på at dine personlige data kan bli overført til, lagret og behandlet av oss i våre fasiliteter og av de tredjeparter som vi kan dele dine personopplysninger med.

  Hvis du er bosatt i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan det hende at disse landene ikke har databeskyttelse eller andre lover som er like omfattende som de er i landet ditt. Vi vil imidlertid ta alle nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen, og gjeldene lov.

  All overføring av dine personlige data utenfor EØS vil alltid være basert på:

  • Standard databeskyttelseklausuler vedtatt av EU-kommisjonen eller av den relevante databeskyttelsemyndigheten; eller
  • En tilstrekkelighetsbeslutning tatt av EU-kommisjonen, som bekrefter at det tredje landet er i stand til å gi tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger; eller
  • Ditt samtykke, eller et annet rettslig grunnlag, som gjør at vi har retten til å foreta overføringen.

  Hva er vår holdning til tredjeparts-nettsteder?

  Hva er vår holdning til tredjeparts-nettsteder?

  Nettstedene kan inneholde annonser fra tredjeparter som ikke er tilknyttet oss, og som kan lenke til andre nettsteder, tjenester eller mobilapplikasjoner. Vi kan ikke garantere sikkerheten og personvernet til data som du gir til tredjeparter. Eventuelle data som samles inn av tredjeparter dekkes ikke av denne personvernerklæringen.

  Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller personvern- og sikkhetspraksisen til tredjeparter. Vi kan ikke garantere sikkerheten til informasjonen du deler med tredjepartsleverandører som annonserer, inkludert andre nettsteder, tjenester eller applikasjoner som ikke er tilknyttet våre nettsteder.

  Hvor lenge beholder vi dine data?

  Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd, eller tillatt ved lov (som skatt, regnskap eller andre juridiske krav).

  Så lenge du er en kunde, må vi beholde dine personopplysninger for å møte våre juridiske og kontraktsmessige krav. Men, når du slutter å bruke våre tjenester, vil vi fortsatt beholde dine personopplysninger i fem år. Det er flere grunner til hvorfor vi beholder dine data, inkludert:

  • For å overholde juridiske forpliktelser i henhold til EU/lokale lover (for eksempel anti-hvitvaskingsbestemmelser eller lisensbestemmelser);
  • For å etablere eller forsvare juridiske krav (som uaktsomhetskrav) som kan reises mot oss;
  • For å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter i forhold til den aktuelle informasjonen;
  • Våre legitime interesser der vi har utført komparative tester;
  • For å overholde retningslinjene gitt av kompetente databeskyttelsesmyndigheter.

  Når vi ikke har et legitimt, pågående forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine data har blitt lagret i sikkhetskopieringsarkiver), vil vi lagre dine data sikkert og isolere dem fra ytterligere behandling inntil sletting er mulig.

   

  Hvordan holder vi dine data trygge?

  Hvordan holder vi dine data trygge?

  Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som er designet for å beskytte og bevare alle personopplysninger vi behandler. Vi har en dedikert antisvindel-avdeling og har avanserte systemer på plass for å oppdage og forhindre mistenkelig aktivitet. Enhver konto involvert i mistenksom aktivitet vil bli suspendert og bli grundig undersøkt. Hvis du som bruker har bekymringer om noen som helst aktiviteter som involverer din konto, som for eksempel transaksjoner du ikke gjenkjenner i loggen, eller uventede endringer i kontosaldoen, vennligst kontakt oss umiddelbart. Selv om vi vil gjøre vårt aller best for å beskytte dine personopplysninger, vær også oppmerksom på at vi ikke kan garantere at Internett i seg selv er helt sikkert. Overføring av personopplysninger til og fra våre nettsteder skjer på din egen risiko. Du bør bare bruke våre tjenester innenfor et sikkert miljø.

   

  Samler vi inn data fra mindreårige?

  Samler vi inn data fra mindreårige?

  Vi ber ikke bevisst om data fra, eller markedsfører til, barn under atten (18) år. Ved å bruke nettstedene våre, representerer du at du er minst atten (18) år gammel. Hvis vi får vite at personopplysninger fra brukere under atten (18) år har blitt samlet inn, vil vi deaktivere kontoen og iverksette rimelig tiltak for å umiddelbart slette slike opplysninger fra våre registre. Hvis du er, eller blir, oppmerksom på noe som helst data vi har samlet inn fra barn under atten (18) år, vennligst kontakt oss på info[at]nettcasinoernorge.com.

   

  Hva er dine personvernrettigheter?

  Hva er dine personvernrettigheter?

  Du har visse rettigheter som følge av gjeldende databeskyttelseslover. Disse kan omfatte retten til:

  (i) Be om tilgang til og motta en kopi av dine personopplysninger:

  Du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger. Videre har du også rett til å be om at dine opplysninger i vår besittelse som muligens er feil, eller som har endret seg siden du gav dem, blir oppdatert eller slettet. Disse forespørslene behandles gratis og kan sendes via e-post til info[at]nettcasinoernorge.com.

  (ii) Be om retting eller sletting:

  Du kan be oss om å fjerne dine personopplysninger (“retten til å bli glemt”). Dette skjer for eksempel når:

  • Dataene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn for;
  • Du tidligere har gitt samtykke til bruken av dine personopplysninger, men bestemmer deg for å trekke samtykket tilbake, og vi ikke har noe juridisk grunnlag for å bruke dem, i henhold til loven om beskyttelse av personopplysninger;
  • Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av våre legitime interesser, og vi ikke kan påvise noen overordnet legitim grunn til å fortsette med databehandlingen;
  • Under GDPR har vi ikke noe legitimt grunnlag for å fortsette behandlingen av dine personopplysninger;
  • Dataen må fjernes for å overholde juridiske krav;

  Denne retten er underlagt en obligatorisk oppbevaringsperiode, i henhold til lokale lover og forskrifter.

  (iii) Begrense behandlingen av dine personopplysninger:

  Du har rettigheten til å be oss om å begrense (“blokkere” or “undertrykke”) behandlingen av dine personlige data. Ved begrenset behandling kan vi fortsatt beholde dine personopplysninger, men vi vil ikke videre bruke dem. Vi opprettholder en liste med dem som har bedt oss om å blokkere videre bruk av deres personlige data, for å sikre at denne begrensningen blir respektert, også i fremtiden. Du kan ta denne rett i bruk når:

  • Du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene (imens vi verifiserer infoen);
  • Behandlingen er ulovlig og du protesterer mot fjerning av dataene, og ber i stedet om begrensning av bruken;
  • Vi ikke lenger trenger dataen, men du ber dem om å utøve en rettighet eller forsvare deg mot rettslige hendelser;
  • Vi behandler dine personopplysninger for våre legitime forretningsinteresser, men du protesterer, og mens vi sjekker om det er grunn til å fortsette med databehandlingen.

  (iv) Dataportabilitet:

  Du har retten til å motta personopplysningene som du har gitt oss, i et brukervennlig format som kan behandles automatisk. Dette lar deg innhente dine data og gjenbruke dem til dine egne formål og diverse tjenester.

  Dette er imidlertid ikke en generell rettighet, og gjelder bare når behandlingen av dine personlige data er:

  • Basert på ditt samtykke, eller, der det er nødvendig, for at en kontrakt skal kunne utføres;
  • Kun et subjekt for automatisert behandling.

  (v) Protester mot databehandling:

  Under visse omstendigheter kan du også ha retten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, som er:

  • Basert på våre legitime forretningsinteresser (inkluder profilering); eller
  • Utført for våre statistiske formål eller forskningsformål.

  (vi) Tilbaketrekking av samtykke:

  Vi vil vurdere, og handle deretter, alle forespørsler i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. Hvis vi belager oss på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du rettigheten til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før den ble trukket tilbake.

  Hvis du er bosatt i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og du mener at vi behandler dine personlige data ulovlig, har du også rett til å klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. Du finner deres kontaktinfo her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

   

  Informasjonskapsler og lignende teknologier

  Informasjonskapsler og lignende teknologier

  De fleste nettlesere er innstilt til å akseptere informasjonskapsler som standard. Hvis du vil endre det, kan du i de fleste nettlesere velge å både fjerne og avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne eller avvist dem, kan det påvirke visse funksjoner eller tjenester på våre nettsteder. For mer informasjon, vennligst se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

   

  Oppdaterer vi denne policyen?

  Oppdaterer vi denne policyen?

  Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert med en oppdatert “Revidert”-dato, og den oppdaterte versjonen vil tre i kraft så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernserklæringen, kan vi varsle deg enten ved å legge ut en tydelig beskjed om slike endringer, eller ved å sende deg en notifikasjon direkte. Vi oppfordrer deg til å kikke gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på hvordan vi beskytter din informasjon.

  Trude Backe

  "Trude Backe er en erfaren norsk skribent som har spesialisert seg på online kasinoadministrasjon og spillerguider. Trude er kjent for sine grunnleggende og informative artikler, som gir et vell av informasjon om casinobonuser, spill, betalingsmetoder og andre vanskelige emner. Hun bringer sin ekspertise og lidenskap til nettcasinoer til nordmenn. Trude oppfordrer spillere til å spille ansvarlig ved å sette spillgrensene og la spillere kose seg i pålitelige og lisensierte casinoer."